ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Monday 18:00 – 23:00 / 12:00 – 15:00

Tuesday 18:00 – 23:00 / 12:00 – 15:00

Wednesday 18:00 – 23:00 / 12:00 – 15:00

Thursday 18:00 – 23:00 / 12:00 – 15:00

Friday 18:00 – 23:00 / 12:00 – 15:00

Saturday 18:00 – 23:00 / 12:00 – 15:00

Sunday 18:00 – 23:00


ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

22 382933 |22 382770 | 99 466721